MERCAT

Recuperar el mercat de pagès és recuperar la plaça com espai públic de interrelació veïnal per intercanviar aliments i molt més que això. Per això ens sentim part del projecte “Recreant Cruïlles” i de la seva voluntat de recuperar el carrer i la plaça pel barri. Si ells i elles han aconseguit ja recuperar pel barri un primer espai a “Germanetes” aquest és el lloc natural del “mercat de pagès”, on recuperarem “la Plaça”.

La plaça els dies de mercat és un lloc de intercanvi d’aliments, però també de sabors i sabers Hi ha múltiples espais informals de conversa que es combinen amb activitats programades com tallers, contacontes, concerts i xerrades. Alhora, mirem de fer palès i visibilitzar que, parlant d’alimentació, hem de parlar de gènere, perquè són les dones les que, amb el seu treball invisibilitzat, alimenten el món.